Ons portfolio bestaat onder andere uit:

 • Ophangscharnieren (Suspension hinges)
 • Afspanscharnieren (Tension hinges)
 • Schakel (Shackels)
 • Scharnierbeugels (Hinge)
 • Kruisscharnieren (Cardan joints)
 • U/W-beugels (U/W-bolts)
 • Driehoek-/trapeze-/rechthoek afstandhouders (Triangular/trapezoidal/rectangular Yokes )
 • V/H-ophanging (V/H-suspension assemblies)
 • Ophanging 2/3/4 bundel (Supporting yoke assemblies for 2/3/4 conductor bundle)
 • Midden(hart)stukken (Heart-shaped yokes)
 • Dubbelogen (Double eyes)
 • Klepelogen (Ball eyes)
 • Panogen  (Socket eyes)
 • Dubbele klepel-/panogen (double ball-/socket eyes)
 • Gaffelstrippen (Clevis straps)
 • Dubbelsrippen (Double straps)
 • Spanwartels (Turnbuckles)
 • Verlengstrippen (Extension links)
 • Verbindingsbouten (Connecting bolts)
 • Schroeven sets (Bolt sets)
 • Overslagarmaturen (arcing- and grading horns/rings)