Rijdraad CuAg0,1 – AC 100mm²

Hangdraad, ongeïsoleerd, 10mm²

Y-draad, ongeïsoleerd, 25mm²

Draagkabel brons 70mm²

Versterking/draagkabel, LSTP, 150 mm²

Draad, verbind/schakel, 70mm²

Draad, versterkings, aluminium, 240mm²

Versterkings-/draagkabel, 150mm²

Y-draad, compleet, 25mm², L=16 meter

Y-draad, compleet, 25mm², L=18 meter

Y-draad, compleet, 25mm², L= 5 meter